Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Veel belangstelling voor elektrificatieprogramma voor groenere chemie

Veel belangstelling voor elektrificatieprogramma voor groenere chemie

Voor Voltachem, het innovatieprogramma om de chemische industrie duurzaam te elektrificeren, blijkt grote belangstelling te bestaan. Daardoor is het programma meteen goed van start is gegaan, meldt organisator TNO.

VoltaChem verkent, ontwikkelt en versterkt technologie en kansen op het gebied van elektrificatie en decarbonisatie. In een shared innovation program zetten deelnemende bedrijven hernieuwbare energie en hernieuwbare grondstoffen in om warmte, waterstof en chemicaliën te creëren. Deze kunnen worden gebruikt als grondstoffen en producten voor industrie en maatschappij.

Veel draagvlak

Het draagvlak voor een dergelijke gezamenlijke aanpak is groot, stelt Robert de Kler, community manager van Voltachem. “Tijdens eerdere gesprekken met de industrie gaf 82 procent van de respondenten aan dat ze voor hun organisatie veelbelovende kansen zien op het gebied van elektrificatie. Meer dan 60 procent had de intentie om zich aan te sluiten bij een shared innovation program als Voltachem. De eerste vier weken hebben zich al vijftien bedrijven aangemeld. Dat is positief en onderstreept dat het programma in een behoefte voorziet. Bovendien schept het verwachtingen.”

VoltaChem komt, stelt De Kler, op het juiste moment, nu het aanbod van hernieuwbare energie sterk toeneemt en prijzen dalen. “Daardoor wordt het mogelijk om nieuwe, hoogwaardige producten te ontwikkelen die de ecologische voetafdruk van de productie te verminderen. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven ontwikkelen een concurrentievoordeel en voldoen tegelijk aan steeds strengere milieueisen.”

Drie programmalijnen

VoltaChem kent drie programmalijnen. In 'Power 2 Heat' wordt elektriciteit gebruikt om warmte en stroom te genereren of op te waarderen voor efficiënte benutting in chemische processen. Bij 'Power 2 Hydrogen' gaat het om de toepassing van elektriciteit voor de productie van H2 en directie chemische transformaties van waterstof. 'Power 2 Chemicals' beoogt de directe synthese van hoogwaardige halffabrikaten en producten uit duurzame elektriciteit en grondstoffen.

Duitse voorbeeld

In het buitenland zijn al jaren geleden goede resultaten geboekt met elektrificatie en decarbonisatie, zoals met het Duitse bedrijf Sunfire. Bijna dertig jaar geleden ontstond het idee om zeewater om te zetten in waterstof en dit te verbinden met kooldioxide. De koolwaterstofverbinding die hieruit zou ontstaan, zou onder meer bruikbaar kunnen zijn als brandstof. In 2010 leidde deze gedachte tot de oprichting van Sunfire, dat sindsdien brandstoffen produceert voor de transportsector. Omdat de waterstof met zonne-energie wordt geproduceerd, is sprake van groene brandstof, terwijl tegelijk aan CO2-reductie wordt gedaan omdat de kooldioxide wordt afgevangen uit de lucht.

De Kler: “Dit voorbeeld laat zien dat de technologie vaak al aanwezig is, maar dat het combineren daarvan in de praktijk lastig is. Zodra dit lukt, bewijst Sunfire, zijn meteen klinkende resultaten te boeken. Probleem is echter dat chemische industrie en elektriciteitssector elkaar, ook in Nederland, vaak niet goed weten te vinden. Daarin voorziet nu VoltaChem.”

donderdag 10 december 2015  |  0 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties