Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Cosun en Avans samen op zoek naar bioplastics uit bietsuikers

Cosun en Avans samen op zoek naar bioplastics uit bietsuikers

Coöperatie Cosun en Hogeschool Avans in Breda gaan samenwerken in een onderzoek naar de productie van bioplastics uit hernieuwbare grondstoffen. De overeenkomst loopt enkele jaren, maar een exacte termijn is niet bekend.

Cosun ondersteunt Avans financieel bij het onderzoek, waarbij er in het bijzonder wordt gekeken naar bietsuikers als grondstof voor bioplastics. Het onderzoek van Avans is niet nieuw. De school doet al drie jaar onderzoek naar het winnen van furaan uit fructose, waar vervolgens biopolymeren van gemaakt kunnen worden, die de basis voor bioplastic zijn. Dit onderzoek wordt met name gedaan vanuit het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) in Breda. Met welk bedrag Cosun Avans gaat ondersteunen is niet bekend. 

Voordelen bioplastic 

Er hoeven bij de inzet van biomassa voor de productie van kunststoffen geen talloze hectare aan landbouwgrond opgeofferd te worden ten behoeve van de productie, zoals bij het winnen van energie. Luiz Canalle, hoofdonderzoeker van de Biopolymeren Onderzoeksgroep: ‘Voor het winnen van energie is zeer veel biomassa nodig. Dat geldt in veel mindere mate voor het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemische industrie. Vergelijk het met het gebruik van aardolie. Slechts vijf procent van alle gewonnen aardolie is voor de chemische industrie bestemt. Ook in het geval van bioplastics spreek je dus over veel kleinere volumes.’ 

Chemische sector

De Nederlandse chemische sector heeft de ambitie om in 2050 Nederland op de kaart te hebben staan als land van de groene chemie. Hernieuwbare grondstoffen zijn hierbij van groot belang. Volgens een onderzoek van Wageningen University & Research Centre wordt op dit moment het overgrote deel van de biomassa gebruikt voor voedsel en veevoer (73 procent). Wat overblijft (27 procent) is bedoeld voor energie en materialen. Hout is daarbij de voornaamste grondstof. Wat bioplastic en andere chemicaliën betreft, is er nog een flinke slag te slaan. Slechts vijf procent van de chemicaliën is biobased. 

Ioniqa

Er zijn inmiddels verschillende initiatieven om de chemie te verduurzamen. Zo richt Ioniqa Technologies zich op de ontwikkeling van een techniek waarmee PET, de meest gebruikte kunststof voor onder meer flessen, gerecycled kan worden tot de originele grondstof. Hierdoor is 90 procent van het PET-afval herbruikbaar zonder kwaliteitsverlies. Voor deze technologie heeft Ioniqa de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen. Met deze prijs wil de Rabobank ontwikkelingen en innovaties met een maatschappelijke impact en die bijdragen aan een duurzame toekomst, stimuleren. 

Professioneel onderzoek

Op het gebied van suikebieten als grondstof staat het de laatste tijd niet stil. Zo wordt bijvoorbeeld gezocht naar toepassingen van suikerbieten in bijvoorbeeld wasmiddelen en verf met het in 2015 opgerichte Pulp2Value, een initiatief van Cosun, Wageningen UR Food & Biobased Research, en tientallen bedrijven uit binnen- en buitenland. Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen blijken cruciaal te zijn voor het voortzetten en ondersteunen van deze onderzoeken. De interactie tussen beide en de financiële steun leggen de basis voor een professioneel onderzoek waarvan de uitkomsten waardevol kunnen zijn voor de maatschappij. Projectleider Jappe de Best van Avans hogeschool: 'Een belangrijk onderdeel van onze projecten is het intensiveren van contacten met andere kennisinstellingen. Ook het samenwerken met bedrijven uit de regio is een speerpunt…'

zaterdag 5 maart 2016  |  0 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties