Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Onderzoek naar CCS in Rotterdam

Onderzoek naar CCS in Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN doen een haalbaarheidsstudie naar CCS in Rotterdam. CCS (Carbon Capture and Storage, het afvangen en opslaan van COâ‚‚) wordt zowel internationaal als in het regeerakkoord genoemd als een belangrijk instrument om tijdig de COâ‚‚-uitstoot terug te dringen.

De drie partijen onderzoeken de mogelijkheden om een basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van COâ‚‚ in het Rotterdamse havengebied, dat vervolgens opgeslagen kan worden in (lege) olie- en gasvelden onder de Noordzee. De studie moet rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Bij een positieve uitkomst volgt dan verdere uitwerking van het project. Het streven is om in 2018 een investeringsbeslissing te nemen. Het systeem kan dan in 2020 operationeel zijn. De ambitie is om vanaf 2020 2 miljoen ton COâ‚‚ per jaar op te slaan, oplopend naar 5 miljoen ton per jaar in 2030. Alle industrieën in Rotterdam samen stootten in 2015 bijna 30 miljoen ton COâ‚‚ uit.

Infrastructuur

In het kader van de studie wordt uitgegaan van een robuuste basisinfrastructuur voor transport en opslag, waar diverse bedrijven hun COâ‚‚ in kwijt kunnen. Door deze ringleiding en opslaginfrastructuur als een ‘collectieve voorziening’ op te zetten, zijn er belangrijke kostenvoordelen. De verwachting is dat dit ook gunstig doorwerkt in het Rotterdamse vestigingsklimaat, waar industrie straks met een lagere COâ‚‚-footprint zal kunnen produceren dan elders.

Er lopen gesprekken met verschillende bedrijven in de chemie en raffinagesector over het afvangen en leveren van COâ‚‚. Tot aanleg van de infrastructuur wordt pas overgegaan als duidelijk is dat bedrijven ook daadwerkelijk van het systeem gebruik gaan maken. De bedoeling is om, naast opslag onder de Noordzee, ook meer COâ‚‚ aan tuinders te leveren en in de toekomst mogelijk ook aan andere (industriële) afnemers (CCU).

Kansrijk

Twee bedrijven, Alco en Shell, leveren nu al COâ‚‚ aan de glastuinbouw in het Westland. Tuinders gebruiken dit om hun gewassen sneller te laten groeien. Onder invloed van zonlicht zetten planten COâ‚‚ en water om in glucose en zuurstof.

CCS wordt op verschillende plaatsen in de wereld, met name buiten Europa, al succesvol toegepast. Eerdere initiatieven in Nederland vonden geen doorgang. De reden waarom dit nieuwe project als kansrijk wordt gezien, is dat het nu gaat om opslag van COâ‚‚ onder de Noordzee (niet onder land, zoals destijds beoogd bij Barendrecht), waarbij de COâ‚‚ afkomstig is van industrie (niet van kolencentrales, zoals in het recent gestopte ROAD-initiatief) waarvoor op korte termijn geen volledig circulair of biobased alternatief is.

maandag 6 november 2017  |  0 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties