Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

De heer Erik Timmermans

De heer  Erik Timmermans
  • Directeur Informatiecentrum Papier en Karton

Erik Timmermans is sinds 2010 directeur van de stichting Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). IPK informeert een breed publiek over de duurzame en (gebruik)vriendelijke eigenschappen van papier en karton. IPK is tevens een ketenplatform dat initiatieven ontwikkelt ter verduurzaming van de keten. Samenwerking en bewustwording staan daarbij centraal. Het project Duurzaam Boek is een voorbeeld van een initiatief dat ketenpartners bindt en dat leidt tot duurzamere eindproducten en bewustwording. Boeken worden onderworpen aan een nulmeting. De milieubelasting ervan wordt vastgesteld. Vervolgens worden, met praktische aanbevelingen van experts, daadwerkelijk duurzamere boeken gemaakt.

Erik Timmermans is jurist en mediator. Eerder werkte hij tien jaar als secretaris economische en juridische zaken voor het Nederlands Uitgeversverbond.

Links: www.papierenkarton.nl