Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

De heer Jan Willem van de Groep

De heer  Jan Willem van de Groep
  • founder van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future

Jan Willem van de Groep is founder van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future. Hij was tot voor kort verbonden aan het energietransitieprogramma Energiesprong. Binnen dat programma richtte hij zich op het versnellen van radicale innovaties door ondermeer de introductie van een nieuwe industrieel sectormodel. Datzelfde doet hij nu als entrepeneur.

Hij is onder meer bedenker en initiator van de Stroomversnelling, een initiatief waarbij de bouw- en corporatiesector door middel van radicale innovaties binnen vijf jaar 111.000 woningen renoveren naar het niveau energieneutraal.

Naast ondernemer is Jan Willem vaste columnist voor de Cobouw, expert van duurzaamgebouwd.nl, adviseur voor duurzame ondernemers en overheden, jurylid Achterhoek Architectuurprijs en veelgevraagd spreker. Als inspirator wordt hij regelmatig gevraagd mee te denken of lezingen te geven over thema's als duurzaamheid, innovatie, transitie of vernieuwend opdrachtgeverschap. Jan Willem werd in april de nummer één in de Duurzame 50 Vastgoed NL, ontving de klimaatpenning 2015 uit handen van prinses Laurentien en eindigde kortgeleden als nummer 10 op de jaarlijkse lijst ‘Duurzame 100’ van Trouw.

In zijn boodschap staat centraal dat de bouwindustrie een sleutelrol speelt bij het oplossen van een groot aantal maatschappelijke uitdagingen die gebouwde omgeving raken. Er liggen voor de bouwindustrie volop kansen door slimme bundeling van geldstromen die door de domeinen wonen, mobiliteit, zorg en energie lopen. Jan Willem is ervan overtuigd dat innovatie, industrialisatie en nieuwe technologieën leiden tot een nieuw sectorordening. Alleen daarmee kan de bouw zichzelf weer maatschappelijk relevant maken.