Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

De heer Marc Reijnders

De heer  Marc Reijnders
  • projectmanager Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Marc Reijnders is zelfstandig ondernemer op het gebied van duurzaamheid in relatie tot milieu en energiezaken. Marc vervult op dit moment de functie van projectmanager bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en projectmanager ketenprojecten en duurzaamheid bij de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP).

Zijn topprioriteit in beide functies is het verlagen van de milieudruk van het verpakken van producten en het opnemen van het verpakkingsproces in een circulaire economie. Want als we verpakkingen zo ontwerpen, produceren en verwerken dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled, dan leveren we een bijdrage aan een economie waarin grondstoffen en materialen zo lang mogelijk behouden blijven.

Hiervoor werkte Marc aan energiereductie- en bewustzijnsprogramma’s in energie intensieve industrie zoals papier- en chemiefabrieken.

Hoewel van oorsprong natuurkundig en bedrijfseconomisch qua opleiding heeft Marc zich ook veelvuldig verdiept in psychologische en gedragsmatige aspecten van ‘de mens’ en hoe deze met elkaar omgaat en met onze aarde, onder andere bij de firma’s Krauthammer en Elffers & Partners.

“Hoewel we menen onze levens zeer bewust te organiseren worden mensen voornamelijk gedreven door ons onbewuste instinctieve brein waardoor we nog steeds verdomd ‘laag’ in de piramide van Maslov staan. We zijn kwetsbaar door onze afhankelijkheid van aandacht en liefde en hierdoor vaak verslaafd aan hun surrogaten zoals macht, (luxe) spullen en voedsel, hetgeen een negatieve impact heeft op mens en aarde. En dit gedrag wordt erger terwijl de wereldbevolking nog toeneemt ook. We zitten ‘gevangen’ in ons huidige leefpatroon.

Toch zie ik een ‘nieuwe orde’ opstaan, hoewel in veel landen kleine elites, die door verandering in mindset voor de nodige technologische omwentelingen zal zorgen om ons uit de rotzooi te redden die in de vorige (aardolie) eeuw is gecreëerd. De jongeren van nu hebben een kans om uit het oude lineaire (survival of the fittest) weggooisysteem te breken en te vervangen door een leefcultuur van hergebruik en hulp aan elkaar.

Dit zal nog een paar generaties duren en helaas zullen nog veel mensen moeten lijden onder de kloof tussen arm en rijk en zullen vele diersoorten de transitie naar deze toekomst niet overleven.”