Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

De heer Sible Schöne

De heer  Sible Schöne
  • Programma-directeur Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

Sible Schöne is programma-directeur van Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze stichting is in 2011 in het leven geroepen om het door ProRail instrument CO2-Prestatieladder te beheren en door te ontwikkelen. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Daarnaast is Schöne programma-directeur bij Klimaatbureau HIER. Hier is hij verantwoordelijk voor de HIER-campagne. Het doel van deze campagne is om meer draagvlak te creëren in de Nederlandse maatschappij voor de aanpak van de klimaatverandering. Andere functies van Schöne zijn: voorzitter van de Bezinningsgroep Energie, lid van de Taskforce Energy Transition en bestuurslid van het onderzoeksprogramma Climate & Space.

Alvorens Schöne bij HIER in dienst kwam, werkte hij 13 jaar als hoofd Klimaatprogramma bij het Wereld Natuur Fonds.

Sible Schöne is afgestudeerd in Wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.