Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

De heer Xander van Mechelen

De heer  Xander van Mechelen
  • directeur Groen Gas Nederland

Xander van Mechelen is sinds 1 maart 2013 directeur van Groen Gas Nederland (GGNL).  De afgelopen twee jaar was hij lid van het Algemeen Bestuur van GGNL en heeft  veel ervaring met de groengasmarkt. Hij is een van de oprichters van het groengascertificatensysteem (Vertogas) en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de markt voor rijden op groen gas. Daarnaast heeft hij inkoopcontracten met groengasproducenten afgesloten en de eerste biotickettransacties uitgevoerd in nauw overleg met de overheid.

Vanuit die activiteiten kent hij Groen Gas Mobiel, de Vereniging Groen Gas Producenten, en vele bedrijven die zich met biogas bezig houden. Door meerjarige samenwerking met FrieslandCampina, is ook de agrarische sector voor hem bekend terrein.

Xander van Mechelen is afkomstig van Essent waar hij manager Business Development is. Die functie heeft hij per 1 maart neergelegd. Bij Essent heeft hij met zijn afdeling nieuwe duurzame producten en diensten ontwikkeld en samenwerkingsverbanden met bedrijven opgezet rond nieuwe, duurzame proposities zoals zon, besparende verlichting, biogas en groene energielevering. Xander van Mechelen heeft een loopbaan achter de rug in innovatie, energie en duurzaamheid bij ExxonMobil, Ahrend en Vodafone voordat hij de overstap naar Essent maakte. Hij studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde.

“Afgelopen 15 jaar ben ik over de hele lijn van ontwerp, productie en commercie met energie, duurzaamheid en innovatie bezig geweest. Van het produceren van duurzaam kantoormeubilair, tot het schrijven van software om duurzaam te ontwerpen, tot het operationeel krijgen van energie-besparende onderhoudsprogramma’s op een raffinaderij, tot het ontwerpen en inplementeren van het eerste CO2-monitoringsprotocol in de industrie, tot het bedenken en in
de markt zetten van duurzame energieconcepten die de klant begrijpt en accepteert: wat een inspirerend en uitdagend Umfeld. Waarin nog heel wat werk te verzetten is. En je me nog vaak zult tegenkomen!”