Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Concrete duurzame resultaten bereiken met Green Business Club

Concrete duurzame resultaten bereiken met Green Business Club

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken samen aan het verduurzamen van Nederland; de Green Business Club gaat landelijk.... Maar wat is de Green Business Club precies? En kan het u helpen om uw bedrijf en andere bedrijven om u heen te verduurzamen? In deze blog laat ik zien wat wij in Amsterdam hebben bereikt.

De eerste Green Business Club is in 2010 opgericht in de Amsterdamse Zuidas. Een vernieuwend en impactvol concept waarin bedrijven, gemeente, onderwijsorganisaties en NGO's samenwerken aan het verduurzamen van het gebied.

Maar GBC is veel meer dan een netwerkclub. Zo hebben we in In Zuidas hebben drie succesvolle projectgroepen:

1.       Energie met als doelstelling het energieverbruik op de Zuidas te reduceren en te vergroenen.

2.       Mobiliteit met als doelstelling het stimuleren van bewustwording t.a.v. duurzame mobiliteit en het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van innovatieve samenwerkingsprojecten die leiden tot een vermindering van het autogebruik. Dit reduceert de CO2 uitstoot en zorgt er tevens voor dat de Zuidas goed bereikbaar blijft.

3.       Mensen met het doel om werknemers en bedrijven te verbinden met maatschappelijke organisaties en individuen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

En wat zijn de resultaten, een aantal ervan op een rijtje:  

Meten is weten… er is een meting van het energieverbruik gedaan over 2011 waar 75% van de Participanten van GBC-Zuidas aan heeft deelgenomen. 55% van deze data was goed vergelijkbaar zodat er nu i.s.m. Liander wordt gewerkt aan een terugkoppeling van data. Met een aanpassing van het omgang met energie kan er tot 30% elektriciteit bespaard worden. 

Ook hebben Nuon, de gemeente Amsterdam en Cofely samengewerkt aan een visiestuk ten aanzien van warmte en koude op de Zuidas. Hier zijn concrete actiepunten uitgekomen die in 2013 worden uitgewerkt om naar een realisatie toe te werken.

En dan nog het mooiste energieproject: de realisatie van een zonne-energie centrale in Zuidas op het dak van Amsterdam RAI! Dit kan het grootste zonnepanelendak van Nederland worden.  Een dak van 4000 panelen, 2 hectare (4 voetbalvelden) groot waarmee 250 huishoudens een jaar lang van energie zouden kunnen worden voorzien!  Verschillende Participanten hebben aangegeven te willen investeren in het project dat een rendement van zo’n 5% kan opleveren.

Ook op het gebied van mobiliteit kan GBC Zuidas concrete resultaten laten zien. Het Bike en Car Sharing Project waarbij participanten van GBC (elektrische) auto’s delen, gefaciliteerd door een gebruiksvriendelijk systeem.

Het onderzoek woon-werkverkeer in samenwerking met de Taskforce Bereikbaarheid om inzicht te krijgen in de vervoerstromen en vervoerswijzen van werknemers op de Zuidas. Verschillende leden van GBC-Z hebben hier aan mee gewerkt. De Dienst Zuidas is bezig met het verder verfijnen van het onderzoek en overlegt hierover met GBC-Z.

Het Huis van de Zaak dat als idee werd gelanceerd tijdens de expeditie ‘Duurzame gebiedsontwikkeling’, georganiseerd door GBC Zuidas tijdens de Dutch Green Building Week. Dienst Zuidas heeft budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar dit idee.

En tot slot, we kunnen nog zo duurzaam bezig zijn met elkaar, uiteindelijk gaat het ons toch vooral om het welzijn van de mensen om ons heen. Daarom hebben wij in 2012 een lunchconcert in het concertgebouw bijgewoond samen met medewerkers van bedrijven in Zuidas en ouderen uit Zuid. Ook hebben wij een inzamelingsactie van de Voedselbank gefaciliteerd wat ertoe heeft geleid dat Accenture, ABN AMRO, Loyens & Loeff, NUON, Allen & Overy en  APG gezamenlijk  80 volle kratten eten en drinken hebben ingezameld.  

ZuidKas

Los van bovenstaande projectgroepen is ook het project ‘ZuidKas’ volop in ontwikkeling. Dit project, dat als doel heeft een Kas in de Zuidas te ontwikkelen met stadslandbouw, kwam als beste idee voort uit de expeditie ‘Duurzame gebiedsontwikkeling’ tijdens de Dutch Green Building Week. Het ontwerp en de business case worden momenteel uitgewerkt en deze maand besproken.

 

Ook op andere locaties is interesse voor de Green Business Club. Zoals in Rotterdam waar de aangesloten bedrijven en het Rotterdam Climate Initiative zich inzetten om de duurzame ambities van de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven daadwerkelijk te realiseren en bestaande intitiatieven in de stad kracht bij te zetten ….

In het Groene Hart, een gebied met een groot aantal MKB bedrijven en leeglopende bedrijventerreinen, wordt een GBC opgericht. Op dit moment wordt de agenda voor 2013 vastgesteld. In september 2013 zullen de eerste resultaten van de club zichtbaar worden gemaakt aan een breed publiek tijdens een symposium dat GBC samen met o.a. Heineken, Urgenda en de provincie Zuid Holland organiseert….

Daarnaast maakt DSM in Zuid Limburg zich hard voor een Green Business Club om, in samenwerking met andere partijen, de duurzaamheiddoelstellingen van de provincie, gemeente en bedrijven concreet in te vullen. Hier gaat de aandacht met name uit naar duurzaam gebruik van grondstoffen.

Ten slotte vinden in Den Haag en in Eindhoven de eerste gesprekken plaats met bedrijven en gemeenten om te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van mobiliteit, energievraagstukken en het faciliteren van innovatieve, duurzame oplossingen.

Naast deze activiteiten biedt GBC een platform aan innovatieve bedrijven die daadwerkelijk kunnen zorgen voor verandering. Ook werken wij samen met Nyenrode om GBC  participanten direct toegang tot het MBA programma van Nyenrode te geven met de meest actuele (internationale) kennis en vaardigheden op het gebied van de transitie naar een duurzame economie. 

maandag 21 januari 2013  |  0 reactiespermalink

Annemarie  van Doorn

Annemarie van Doorn

directeur Dutch Green Building Council

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties