Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Geen financiële steun meer voor bedrijven bij energieconvenanten

woensdag 23 mei 2012 @ 16:00 uur

Geen financiële steun meer voor bedrijven bij energieconvenanten

De bedrijven die aan energie-efficiency convenanten meedoen, krijgen geen financiële ondersteuning meer van het Rijk en Agentschap NL. Dat kondigde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan in een brief aan de deelnemers van de convenanten. lees verder

nieuws  |  ketenverantwoordelijkheid  |  financieringpermalink

Alleen breed scala duurzame opties helpt om 80% CO2-reductie in 2050 te halen

woensdag 23 mei 2012 @ 13:30 uur

Alleen breed scala duurzame opties helpt om 80% CO2-reductie in 2050 te halen

Een breed scala aan opties is nodig om een CO2-emissiereductie van 80 procent in 2050 te behalen. Op basis van kostenoverwegingen vallen op voorhand weinig opties af. Dat blijkt uit een onderzoek van ECN en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van EL&I naar aanleiding van een motie van Verburg en Leegte over de kosteneffectiviteit van klimaatbeleid. lees verder

onderzoek & onderwijs  |  nieuws  |  ketenverantwoordelijkheid  |  co2-managementpermalink

Verduurzaming in bedrijven te weinig zichtbaar voor werknemers

woensdag 23 mei 2012 @ 10:00 uur

Verduurzaming in bedrijven te weinig zichtbaar voor werknemers

Voor veel werknemers blijkt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet duidelijk aanwezig binnen de organisatie. In Nederlandse bedrijven is voornamelijk aandacht voor papierbesparing / digitalisering en gescheiden afvalinzameling als het gaat om MVO. Slechts 26% van de werknemers constateert dat er binnen hun organisatie aandacht is voor het gebruik van duurzame energie. 44% ziet dat hun werkgever het reizen met het openbaar vervoer stimuleert, maar 56% constateert dat dus niet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van Integron lees verder

onderzoek & onderwijs  |  nieuws  |  ketenverantwoordelijkheidpermalink

Belgische brouwer AB InBev reduceert broeikasgasemissies in 2011 met 5 procent

dinsdag 22 mei 2012 @ 13:30 uur

Belgische brouwer AB InBev reduceert broeikasgasemissies in 2011 met 5 procent

De Belgische brouwerijketen AB InBev heeft wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde hl bier in 2011 met 5 procent verminderd, zo maakte de brouwer bekend. Het waterverbruik daalde vorig jaar met 8,2 procent tot 3,71 hl per geproduceerde hl en het energieverbruik met 5,2 procent. lees verder

nieuws  |  ketenverantwoordelijkheid  |  co2-managementpermalink

Veelbelovende toekomst voor Bio-DME als brandstof voor voertuigen

maandag 21 mei 2012 @ 16:00 uur

Veelbelovende toekomst voor Bio-DME als brandstof voor voertuigen

Halverwege het tweejarige Bio-DME (Di-Methyl-Ether)-project laten de voorlopige resultaten zien dat Bio-DME als vervanger van diesel de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) doet afnemen met 95 procent. lees verder

nieuws  |  producten  |  verduurzaming transport en mobiliteitpermalink

RWE neemt mega-schip voor bouw windparken op zee in gebruik

maandag 21 mei 2012 @ 10:00 uur

RWE neemt mega-schip voor bouw windparken op zee in gebruik

RWE beschikt sinds eind mei over 's werelds eerste schip dat vier megagrote windturbines kan vervoeren en op zee op een diepte van ruim 40 meter kan opstellen. Het schip, de 'Victoria Mathias', is gebouwd in Zuid-Korea. Het heeft rond de 100 miljoen euro gekost. De eerste klus voor het schip is begin deze zomer de aanleg van het windpark "Nordsee Ost", waar stroom opgewekt zal worden voor bijna 300.000 huishoudens. Dit park wordt gebouwd op zo'n 30 kilometer van Bremerhaven, ten noorden van het Duitse eiland Helgoland. lees verder

nieuws  |  verduurzaming transport en mobiliteitpermalink

Europese rechter geeft groen licht voor duurzaam aanbesteden

dinsdag 15 mei 2012 @ 16:00 uur

Europese rechter geeft groen licht voor duurzaam aanbesteden

Lokale overheden mogen sociale en duurzaamheidseisen stellen in hun aanbestedingsprocedure. Het Europees Hof van Justitie deed donderdag 10 mei uitspraak in een zaak die Douwe Egberts aanspande tegen de provincie Noord-Holland. De provincie wilde graag eerlijke koffie serveren en nam dat op in haar voorwaarden voor een nieuwe leverancier. Met de uitspraak is nu duidelijk geworden dat lokale overheden extra eisen mogen stellen aan de inkoop van bijvoorbeeld koffie of kantoormeubilair. lees verder

nieuws  |  financieringpermalink