Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Teller Green Deals staat nu op 131

Teller Green Deals staat nu op 131

Het verbouwen van champignons in een kwekerij zonder daarbij CO2 uit te stoten. De Nederlandse scheepvaart op schone brandstof LNG laten varen in 2015. Voor 1000 woningen een warmtenet om het energiegebruik te verduurzamen. Het opzetten van een bioplastic-keten in Nederland. Dat zijn enkele voorbeelden van 56 nieuwe Green Deals die gisteren in Rijswijk officieel zijn afgesloten tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Het totaal aantal Green Deals staat nu op 131.

In De Broodfabriek ondertekende minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu de deals, mede namens de afwezige minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zien veel kansen voor groene groei, maar kunnen die vaak niet verwezenlijken. Green Deals zijn afspraken die deze obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen of door samenwerkingspartners bijeen te brengen.

Meer dan alleen energie

De eerste 75 Green Deals vorig jaar waren vooral op het terrein van energie. De 56 Green Deals die nu worden ondertekend zijn ook op terreinen zoals duurzame plastic, stadsgerichte landbouw of milieuprestaties van gebouwen. Het totaal van ruim 130 Green Deals, is flink meer dan de 100 die de overheid zich voor 2012 tot doel had gesteld.

Maar als het aan Atsma en Verhagen liggen houden ze de druk erop: “Ik verwacht dat we volgend jaar rond deze tijd meer dan 250 Green Deals hebben afgesloten”, zei Atsma, wat Verhagen onderstreepte. “Het is ook nodig, zo becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving, om de EU-doelen voor energiebesparing en duurzame energie te halen”, zei Verhagen.

Sneer

Atsma had nog wel een sneer richting de Tweede Kamer in petto: “Bij de start van de Green Deals was de Kamer nogal sceptisch. Dat blijkt nu toch ontrecht. We maken meters door massa, en deze projecten maken iets los in samenleving. Het zijn kleine, maar wel betekenisvolle stappen op weg naar een duurzame economie. Volgende week tijdens Rio+20 praten we daar met alle landen over', aldus Atsma.

Monica Milz, voorzitter van de toezichthoudende Green Deal Board, deed aan het kabinet de oproep het beleid van Green Deals te continueren in een volgend kabinet.

Enkele voorbeelden van Green Deals zijn:

• De overschakeling van stookolie op het veel schonere LNG (Liquefied Natural Gas) stimuleren door tankinstallaties in havens te bouwen en schepen geschikt maken voor deze brandstof. Green Deal Nationaal LNG Platform.

• Opening van een loket in de gemeente Utrecht waar mensen en bedrijven die warmtekoudeopslag willen realiseren terecht kunnen voor alle praktische zaken en vergunningen. Green Deal Gemeente Utrecht.

• Varkenshouders nemen maatregelen waardoor hun bedrijven in 2016 netto geen broeikasgas CO2 meer uitstoten. Green Deal Agro 11.

• Bedrijven door heel Nederland werken samen om de productie van bioplastics uit natuurlijke grondstoffen mogelijk te maken. Nu worden hiervoor fossiele brandstoffen gebruikt. Green Deal van Dutch Grown Polymers (Suikeruinie, Synbra (zie foto) en Purac).

• Op grote schaal afval gebruiken om papier te maken, waardoor 20 procent minder hout wordt gebruikt en minder energie nodig is. Green Deal Nederlandse papierindustrie.

• Walcheren, Noord Brabant en Overijssel gaan waterverspilling tegen door neerslag beter te benutten. Dat zorgt ook voor water met minder milieubelasting. Green Deal De Waterhouderij.

• Veiliger en schoner water, meer benutten regenwater, hergebruik afvalwater en minder verbruik van energie en grondstoffen. 27 gemeenten in Friesland doen mee. Green Deal Fries bestuursakkoord Waterketen.

• Grote gemeenten gaan kennis delen over het mogelijk maken van stadslandbouw in leegstaande gebouwen en op braakliggende terreinen. Green Deal Stadsgerichte Landbouw.

• Zwembaden gaan meer duurzame energie gebruiken voor de verwarming en reiniging van het leidingwater. Green Deal verduurzaming zwembaden.

Bron: Rijksoverheid / Duurzaam Geproduceerd

vrijdag 15 juni 2012  |  0 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties