Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Green Business Clubs helpen mkb-bedrijven concreet bij verduurzaming

Green Business Clubs helpen mkb-bedrijven concreet bij verduurzaming

Green Business Clubs zijn de oplossingen voor mkb-bedrijven om duurzamer te ondernemen, zo luidde het advies van Panteia in een recent onderzoek voor het Ondernemerschap. “Dat klopt, want in Amsterdam en Rotterdam bestaan al Green Business Clubs en die werken”, zegt Annemarie van Doorn van de Stichting Green Business Club, die wordt opgericht met hulp van haar partners Dutch Green Building Council (DGBC) en Cofely. Deze Stichting rolt naast de oprichting van Green Business Clubs in Amsterdam en Rotterdam dit concept in heel Nederland uit.

In 2010 is op de Amsterdamse Zuidas de eerste Green Business Club gestart. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Dienst Zuidas, de Oram en bedrijven in de Zuidas. Ook de partners van de overkoepelende Stichting Green Business Club ondersteunden dit eerste initiatief. Van Doorn, afkomstig van ABN Amro en voormalig bestuurslid van de DGBC, initieerde de Green Business Club, omdat “veel bedrijven en overheden wel praten over duurzaamheid, maar het wordt tijd voor actie.” Dus ging Van Doorn met de bedrijven in de Zuidas om tafel om te kijken of er een gezamenlijke duurzame agenda is op te stellen. “Daarna hebben we projectgroepen opgezet, die aan concrete, duurzame projecten gaan werken,” vertelt Van Doorn.

Die projectgroepen zijn actief op thema’s, die volop leven in het bedrijfsleven en voor verduurzaming kunnen zorgen, maar waar men om veel redenen nog niet voldoende mee aan de slag is gegaan.  “Het gaat om thema’s als energie en CO2-reductie, mobiliteit, biodiversiteit, afval, materiaalgebruik en welzijn & gezondheid”, vertelt Eline Kik, programmamanager van de Green Business Club van de Zuidas. “Op de Zuidas zijn we in 2010 met de Green Business Club begonnen en een van de eerste duurzame energieprojecten hopen we begin 2013 te realiseren. Het gaat om een zon-pv park op de daken de RAI-gebouwen. Verder gaat de Zuidas weer danig op de schop en dat is voor ons de kans om te kijken of de gebouwen qua energieprestatie te verbeteren zijn”, aldus Kik.

Elektrische auto’s delen

Andere mogelijkheden om vanuit een Green Business Club in samen te werken is het gezamenlijk inkopen van groene stroom, het delen van elektrische auto’s, maar ook in het samen participeren of opzetten van lokale, maatschappelijke projecten. Een opmerkelijk plan op de Zuidas is het realiseren van stadslandbouw. Daarbij kijkt Van Doorn naar een eerder opgesteld concept van Paul de Ruiter, de Zuidkas geheten. In dit concept wordt op de bovenste verdieping van een groot kantoorgebouw een kas gerealiseerd, waarbij energie- en CO2-stromen kunnen worden uitgewisseld en afvalstromen kunnen worden omgezet in warmte en energie. Van Doorn: “We kijken met de gemeente Amsterdam en bedrijven als Priva, Siemens, Cofely en BAM of we gezamenlijk deze groentekas van circa 3 ha kunnen realiseren bij de Zuidas om zo stadslandbouw in Amsterdam op de kaart te zetten. Ook ontstaat op deze wijze een ontmoetingsplek voor jong en oud, een proeftuin voor innovaties, een vrijplaats voor kunstenaars, en een plek voor educatie en zorg.”

Samen met een architect wordt er nog dit jaar gewerkt aan een ontwerp. Vervolgens zal er naar een geschikte locatie worden gekeken en worden onderzocht welke partijen in het project willen participeren. In mei (onder voorbehoud) vindt een openbare bijeenkomst plaats ter presentatie van de maquette.

Meer regio’s

Na Amsterdam is in Rotterdam een Green Business Club opgericht. Ook in andere regio’s zijn Clubs in oprichting. Van Doorn: “We gaan niet actief de boer op, maar we werken vraaggestuurd. Via onze partners komen deze aanvragen binnen. Zo zijn we druk doende met het opzetten van Green Business Clubs in het Groene Hart, deze wordt per 1 januari 2013 opgericht. Maar ook kijken we naar Den Haag en een aantal industriële partijen en de provincie Limburg naar een Green Business Club in Zuid-Limburg.”

Bij het ondersteunen van bedrijven om duurzamer te ondernemen maakt Green Business Club gebruik van de dit jaar gereed gekomen BREEAM-methode voor gebiedsontwikkeling. Van Doorn: “BREEAM is al heel bekend in de gebouwde omgeving voor individuele bedrijven, waarbij men verder kijkt dan alleen de energieprestatie. Met BREEAM-Gebied is de duurzaamheidsprestatie van een heel gebied te beoordelen. Dat is erg handig als bijvoorbeeld een productiebedrijf duurzamer wil produceren met hulp van omliggende bedrijven. Heel vaak weten bedrijven niet eens dat dat mogelijk is. Wij willen proberen die verbinding te maken.”

De Clubs worden betaald vanuit deelnemende bedrijven, benadrukt Van Doorn. “We willen niet op subsidies draaien, en bedrijven doen mee naar rato van het aantal werknemers. Zo kunnen ook kleine mkb-bedrijven al voor € 400,- per jaar meedoen en dus ook profiteren van de duurzame samenwerking.”

Bron: Duurzaam Geproduceerd

vrijdag 14 december 2012  |  0 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties