Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Industrie ziet kansen voor duurzaam geproduceerde ammoniak als grond- en brandstof

Industrie ziet kansen voor duurzaam geproduceerde ammoniak als grond- en brandstof

Tien partijen uit de chemie, energiesector en de onderzoekswereld gaan onderzoeken in hoeverre met overschatten duurzaam opgewekte elektriciteit lokaal ammoniak kan worden geproduceerd. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft ze bij elkaar gebracht in het project Power to Ammonia. 

Ammoniak is een schone brandstof, er komt alleen water en stikstof bij vrij. Geen CO2 en weinig tot geen stikstofoxiden. Verder kan de industrie  ammoniak als duurzame grondstof inzetten voor de productie van onder andere kunstmest. Een ander groot voordeel is dat ammoniak vloeibaar worden opgeslagen; een standaard tank van 60.000 m3 bevat ongeveer 211 GWh aan energie, gelijk aan aan de jaarproductie zo’n 30 windmolens op land. 

In het afgelopen jaar heeft het ISPT alvast  het werkterrein verkend. Ammoniak kan met bestaande technologie worden gemaakt door water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof en daarna de waterstof samen met stikstof uit de lucht bij hoge temperatuur en druk om te zetten in ammoniak. Voordelen van ammoniak zijn, dat het vloeibaar kan worden opgeslagen in grote tanks, schoon verbrandt, goed verhandelbaar is en een tamelijk hoge energiedichtheid heeft: beduidend compacter dan die van waterstofgas en ongeveer de helft van die van diesel.

Kleinschalige installaties

Door de toename van het aantal windturbines en zonnepanelen neemt het aanbod van duurzame elektriciteit de komende jaren fors toe. Op momenten dat er een overschot is aan duurzame elektriciteit, kan deze met kleinschalige installaties ter plekke worden omgezet in ammoniak. Energiebedrijven kunnen de geproduceerde en opgeslagen ammoniak net als aardgas op elk gewenst moment als brandstof inzetten voor de elektriciteitsopwekking. 

De voordelen hebben de laatste tijd de belangstelling gewekt bij verschillende partijen. Zo is Nuon als energiebedrijf erg geïnteresseerd in het idee van een koolstofvrije brandstof en de seizoensopslag van elektriciteit. 'We onderzoeken de mogelijkheid om onze gascentrales zo een duurzaam toekomstperspectief te bieden', vertelt Geert Laagland, Coördinator Technology Sharing bij Nuon. 

OCI Nitrogen

Eerder heeft ISPT al het succesvolle project Power to Products gelanceerd, waarbij met achttien partijen, waaronder AkzoNobel, Dow Chemical en Avebe is gekeken naar hoe de procesindustrie flexibel kan inspelen op een groeiend aanbod van duurzame stroom, onder andere door meer producten met behulp van elektrochemie te maken. Het project Power to Ammonia sluit hier op aan.

Vanwege de aanwezigheid van een relatief grote procesindustrie beschikt Nederland over de mogelijkheden om vraag en aanbod van duurzame elektriciteit op deze manier in balans te brengen. Dit bevordert een snelle overgang naar een duurzame energievoorziening, stelt ISPT in een persbericht.

Ook een grote kunstmestfabrikant als OCI Nitrogen is erg geinteresseerd in duurzamere productiemethoden voor ammoniak. 'Met ammoniak als voornaamste grondstof voor onze kunstmest- en melamineproductie, verwachten we via dit project aan de vergroening van de energie-intensieve industrie te kunnen bijdragen', zegt Ruud Swarts Technology Manager Sustainability and Energy Efficiency van OCI Nitrogen.

Power to Ammonia is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel en een voorbeeld van publiek-private samenwerkingsprojecten, die zijn voortgekomen uit het ISPT-netwerk. 

Bron: ISPT

donderdag 28 januari 2016  |  1 reactiespermalink

Blijf op de hoogte

Reacties

Kunt u mij informeren naar de voortgang mbt het vorig jaar aangekondigde project: "Plastic terugkraken naar olie eerste project Rotterdamse Circularity Center"? Bedankt, Ronald van den Bosch, Dow Benelux BV.

reactie door Ronald van den Bosch  |  vrijdag 5 februari 2016 @ 15:23 uur

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties