Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Trots op onze ondernemende Stadslandbouwers

Trots op onze ondernemende Stadslandbouwers

Stadslandbouw heeft de afgelopen drie jaar een enorme vlucht genomen in Rotterdam. We zijn goed op weg om duurzame voedselproductie voor alle Rotterdammers mogelijk te maken. De gemeente heeft hierin een bescheiden rol gehad. We helpen de ondernemers èn hobbyboeren bij het verkrijgen van vergunningen, stellen braakliggende terreinen beschikbaar en brengen producent en consument dichter bij elkaar. Het is de energie van de Rotterdammers zelf, die deze groei van de stadslandbouw heeft veroorzaakt. Ik ben trots op deze ondernemers, wetenschappers en hobbyisten. Stuk voor stuk partners in onze stad om de stad groener, prettiger en gezonder te maken. De woorden daadkracht, innovatief en charismatisch zijn hierop zeker van toepassing. In deze column wil ik graag drie Rotterdamse voorbeelden noemen*. Onder andere zij dragen de ontwikkelingen in de stad.

Jan Willem van der Schans (LEI, Universiteit Wageningen)
Heeft zich de afgelopen jaren zeer intensief ingezet om de stadslandbouw in Rotterdam (en Nederland) op een hoger plan te trekken. Vanuit zijn expertise (als onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen), maar vooral ook enthousiasme, zorgt hij dat de kennis binnen Rotterdam en daarbuiten kan worden verspreid. In de nationale media weet Van der Schans stadslandbouw als kans voor de stad met veel overtuiging en een brede blik over het voetlicht te brengen. Van der Schans heeft ervoor gezorgd dat dit onderwerp goed op de agenda is gekomen en daar ook kansrijk blijft.
Jan Willem van der Schans neemt zitting in het platform Stichting Eetbaar Rotterdam waarin Rotterdammers elkaar ondersteunen en kennis delen, met als doel: het zichtbaar maken van de voedselketen in de stedelijke omgeving en het stimuleren van stadslandbouw. Hij adviseert de gemeente en is lid van de Rotterdamse Food Council. Deze raad, met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, wetenschap, de (stads-)landbouw en overheid, adviseert de gemeente Rotterdam in het komen tot een professionelere aanpak in de stadslandbouw. Met onder andere een gezamenlijke voedselstrategie worden de problemen en hobbels, die de ondernemers ervaren, weggenomen.

Een drie-eenheid: Bas de Groot, Johan Bosman en Huibert de Leede, de ondernemers achter het grootste commerciële stadslandbouwbedrijf in een stedelijke omgeving van Nederland:   ‘Uit je eigen Stad’ Nieuwe ontwikkelingen starten met pioniers, zo zou ik graag de initiatiefnemers van het stadslandbouwbedrijf ‘Uit je eigen Stad’ willen benoemen. Drie heren met een geheel eigen visie.
‘Uit je eigen Stad’ is een commercieel stadslandbouwbedrijf op een braakliggend terrein in een van de oude havens binnen de stadsgrenzen. De ondernemers pachten een stuk land van 2 hectare, hebben twee grote kassen, waarin onder andere het restaurant in gevestigd en houden kippen. Zoveel mogelijk (25%) van de producten op het menu komen van het eigen land, de rest wordt voornamelijk bij boeren uit de ommelanden van Rotterdam gehaald. In de winkel worden de producten verkocht en ze leveren aan restaurants in de stad. Door de hele keten in eigen hand te houden, willen zij een rendabel bedrijf neerzetten.
Veel Rotterdammers weten deze bijzondere plek te vinden, maar zij genereren ook landelijk en internationaal veel aandacht. De ondernemers verzorgen lezingen in het hele land en zijn daarmee ware ambassadeurs van de professionele stadslandbouw. Het moet starten met dit soort pioniers om de stadslandbouw op een hoger plan te trekken. De kennis en ervaringen van deze heren zijn dan ook van grote waarde.

Bob Richters, initiatiefnemer Hotspot Hutspot
Naast de wetenschappelijke en professionele component, biedt stadslandbouw ook zeker op sociaal vlak een kans. Initiatiefnemer Bob Richters heeft met behulp van Rotterdamse corporaties restaurants opgezet waar kinderen uit de buurt het eten bereiden en serveren. In wijken met een achterstandsprofiel heeft Richters twee restaurants waar een zeer vriendelijk geprijsd driegangenmenu kan worden gegeten. De producten op het menu komen uit de eigen moestuin of uit de streek.
Eten verbindt bewoners en dat is precies wat Hotspot Hutspot bereikt. De kinderen die meewerken leren over gezond voedsel en ontwikkelen hun talenten. Bob Richters is wederom een bijzondere ambassadeur van de stadslandbouw en de kansen voor een grote stad. In de verbinding van gezondheid, duurzaamheid en sociale cohesie zeker een initiatiefnemer die niet mag ontbreken.

Dit jaar wordt alweer de vijfde editie van de Trouw Duurzame 100 georganiseerd. Naar mijn mening verdienen deze Stadslandbouw-ondernemers een eervolle vermelding. Ik heb deze ondernemers dan ook aangedragen voor de groslijst.

donderdag 1 augustus 2013  |  3 reactiespermalink

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen

Algemeen directeur GVB Amsterdam

Blijf op de hoogte

Reacties

In de oude kleedkamers van tropicana worden op een duurzame manier paddenstoelen gekweekt door Siemen Cox. bedrijfsnaam SNOX

reactie door marly bonten  |  vrijdag 2 augustus 2013 @ 13:15 uur

Hartelijk dank Alexandra van Huffelen voor deze mooie aanbeveling! Ik betrek graag de andere (bestuurs) leden van (de vereniging) Eetbaar Rotterdam in de eer, met wie we inderdaad een goede uitwisseling van kennis en ervaring hebben waardoor het inderdaad mogelijk is dit ook elders in het land met belangstellenden te delen. Verder wil ik de woningbouwcorporaties in Rotterdam (en elders) niet ongenoemd laten, zij steken hun nek uit door de kwaliteit van de groene ruimte als hun kerntaak te (blijven) zien, naast het bouwen en beheren van betaalbare woningen. Stadslandbouw als bijdrage aan de leefbare wijk. De WUR, met name de leerstoelgroep Rurale Sociologie, gaf (en geeft) me de ruimte en het vertrouwen dat dit een relevant onderzoeksthema is, ook als er niet direct 1 op 1 budgetten tegenover staan. En last but not least is de consistente aanpak van de gemeente en van de wethouder Openbare Ruimte (Alexandra van Huffelen) van belang, zo kan met relatief weinig (gemeentelijke) middelen toch het nodige bereikt worden. Ik hoop dat we met z'n allen door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Rotterdam verdient het.

reactie door JWvdS  |  dinsdag 13 augustus 2013 @ 00:12 uur

Deze wethouder is vooral bezig met "stadslandbouw" als windowdressing voor een falend groenbeleid. De ontwikkelingen in de Groenzone Maasmond in de afgelopen decennia hebben de oplossingen niet dichterbij gebracht, maar de problemen steeds groter laten worden. De "stadslandbouw" is hier de nek omgedraaid, de gecertificeerde biologische landbouw is verdwenen en van agrarisch natuurbeheer is geen sprake meer. Het gebied is uitgeleverd aan de vastgoedspeculanten. Deze wethouder heeft aangetoond over te weinig intellectueel overzicht en moreel overwicht te beschikken om een einde te maken aan de ambtelijke spelletjes die hier gespeeld worden. Ze gedraagt zich als een marionet van het ambtelijk apparaat en een buikspreekpop van de gemeentelijke diensten. Een onafhankelijk en objectief onderzoek zal duidelijkheid brengen over de wanprestatie die hier geleverd is.

reactie door ing. L.W. Vreugdenhil  |  donderdag 5 september 2013 @ 09:48 uur

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties